Projekty realizowane w szkole


W roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa w Sosnowie uczestniczy w projekcie "Szkoła jutra".

 

Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 29 szkołach powiatu rypińskiego prowadzących kształcenie ogólne poprzez podniesienie kompetencji 2242 ucz oraz podniesienie kompetencji 165 n-li , którzy wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych zakupionych w ramach projektu w okresie do 30.09. 2019r.

Zadania projektowe:

 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK poprzez organizację szkolnych kół programowania i informatycznych, pracowni robotyki oraz pracowni Młodego inżyniera.
 2. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
 3. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauki języków obcych.
 4. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty.
 6. Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy
 7. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki.

 

W szkole realizowane są zadania 1,2,3, i 7.

Łącznie utworzono 10 grup projektowych, w których zajęcia prowadzone są dla 80 uczniów.

Zadanie 1 Grupa 1 - programowanie
Zadanie 1 Grupa 2 - programowanie
Zadanie 1 Grupa 3
Zadanie 2 grupa 1
Zadanie 2 Grupa 2
Zadanie 7 Grupa 1 - nauczanie metodą eksperymentu. 

Sportowe osiągnięcia klasy III w projekcie „Mały Mistrz”


Rozpoczął się trzeci rok uczestnictwa w programie rozwijającym sprawność fizyczną „Mały Mistrz”, w którym uczesniczy klasa trzecia. Uczniowie po raz piąty przystąpili do testów sprawności. W próbie siły- zwisie na drążku najlepsze wyniki osiągnęli Kuba Żołnowski -25,8s oraz Kinga Balicka – 20,1s.
W biegu 5x10 w kategorii chłopców najlepszy wynik należy do Dominika Jaskólskiego, a dziewczynek – do Kingi Michalskiej. Najszybszy w marszobiegu na 600 metrów był Franek Dziurlikowski.
Teraz Mali Mistrzowie przygotowują się do zdobycia sprawności Siatkarza.


 

„Śniadanie daje moc”


       Przekonały się o tym dzieci z oddziału przedszkolnego . W piątek 6 listopada 2015 r. wspólnie z rodzicami przygotowały wspaniałe, zdrowe śniadanie . Akcja miała na celu zwrócić uwagę na problemy żywieniowe najmłodszych.
      Najmłodsi w fartuszkach i czapkach pracowali pod czujnym okiem rodzica. Wszyscy mogliśmy skosztować przepysznych potraw: pesto z pietruszki, pastę z tuńczyka, twarożek z rzodkiewką i pastę jajeczną.
            Dzień ten jest obchodzony w kilku krajach Europy Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii. Partnerstwo dla Zdrowia postanowiło obchodzić w Polsce dzień 8 listopada, jako: Dzień Zdrowego Śniadania. Dlaczego? Bo śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu nasze dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.

 


Kujawsko-Pomorska akcja z okazji Międzynarodowego

Dnia Białej Laski "JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!"

 

 Celem akcji jest:

 • Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich potrzeb, możliwości i problemów
 • Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym
 • Zapobieganiw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo

 

      Na spotkanie zostali zaproszeni rodzice, rada pedagogiczna, dyrektor szkoły, pracownicy administracji i obsługi. Gościem honorowym była p. Zofia Zalewska ze związku osób niewidomych i słabowidzących.

 

       Dzień Białej Laski w naszej szkole to okazja do przypomnienia, że w społeczeństwie funkcjonują osoby niewidome i słabowidzące, które zmagają się z wieloma trudnościami – nie tylko natury infrastrukturalnej i technicznej, ale przede wszystkim – społecznej.
Obchody tego dnia zaczęły się zapoznaniem uczniów z poradnikiem jak zachować się w towarzystwie niewidomego. Następnie pani Zofia Zalewska opowiedziała o funkcjonowaniu osób z dysfunkcją wzroku w społeczeństwie. Wszyscy mogliśmy oglądać przedmioty przystosowane dla osób niewidomych np. banknoty, termometr , ciśnieniomierz. Uczniowie mogli samodzielnie pisać na maszynie, chodzić z białą laską w labiryncie ciemności. Odbyło się również symboliczne wejście po schodach w zawiązanych oczach.
Dla osób niewidomych jest to uroczyste święto, podczas którego przypominają społeczeństwu, że istnieją, że chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele kraju i świata, bez ograniczeń i bez fałszywej litości. W ramach obchodów Dnia Białej Laski w naszej szkole staraliśmy się poruszyć również tematykę udogodnień, jakich potrzebują takie osoby na co dzień.

 

Przeprowadzenie działań dotyczących edukacji uczniów na temat funkcjonowania osób niewidomych i przesłanie sprawozdania pozwoliło uzyskać szkołom certyfikat
„SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”.

 

http://www.braille.bydgoszcz.pl/index.php/168-certyfikaty-dla-szkol


 

"Czytam sobie w bibliotece"


W bibliotece w Sosnowie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu " Czytam sobie w bibliotece" do projektu została zaproszona klasa I. Na pierwszym spotkaniu poznaliśmy historię małej Marty i jej przyjaciela Ufika. Dzieci otrzymały zakładki do książek i kolorowanki. Kolejne spotkania będą odbywały się w każdy czwartek.

 

 


 

Mały Mistrz
Mały Mistrz

      Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak.

Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby na nauczyciel realizował program według własnej koncepcji dopasowanej do możliwości placówki oświatowej.

Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:

 • dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,
 • monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,
 • zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

 


 

 

Ogólnopolski Tydzień Czytania

 

25 maja 2015 r. koło czytelnicze działające przy SP Sosnowie wraz z Biblioteką rozpoczęło Ogólnopolski Tydzień Czytania. Na uroczystość zaproszono dzieci z oddziałów przedszkolnych. Uczniowie z klasy trzeciej i drugiej pod kierunkiem Pani Marii Dziurlikowskiej przygotowały „ Noc kota Filemona” , czytali tekst z podziałem na role. Były również integracyjne zabawy, rozmowy, oglądanie filmu o kotach Filemonie i Bonifacym . Duże zainteresowanie najmłodszych uczestników spotkania wzbudziła wystawa książek o kotach. Na zakończenie czekała na dzieci słodka niespodzianka i kolorowanki. Spotkanie dostarczyło wielu wrażeń zarówno prowadzącym jak i uczestnikom.


 


 

PROGRAM SZKLANKA MLEKA

 

     Jednym z podstawowych i najważniejszych założeń programu „Szklanka Mleka” jest zachęcenie najmłodszych obywateli naszego kraju do codziennego picia mleka. Mleko i jego przetwory to niezastąpione źródło białka oraz najłatwiej przyswajalnego wapnia - bezcennego składnika niezbędnego do prawidłowej budowy młodych kości i zębów. To również źródło wielu innych mikroelementów (potasu, fosforu, sodu), oraz witamin (A, D, E oraz witamin z grupy B).

Właściwości prozdrowotne mleka i jego przetworów mogą zapewnić dobrą kondycję młodego organizmu, dlatego tak ważne jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych nawyków żywieniowych. Zrozumienie żywieniowej roli mleka w codziennej diecie nie tylko nauczy dzieci spożywać te wartościowe produkty, ale zaowocuje w wieku dorosłym, zmniejszy np.: ryzyko wystąpienia u nich osteoporozy.

 


 

OWOCE W SZKOLE

 

     Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

 

 


 

y>