Świetlica


 


 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych.

 

Podczas zajęć:

• rozwijamy sprawności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie itp.)
• rozwijamy zainteresowania czytelnicze,
• poszerzamy wiadomości, zaspokajamy ciekawości świata ,
• rozwijamy ekspresję ruchową i sprawności motoryczne,
• rozwijamy umiejętności wspólnej zabawy, komunikacji interpersonalnej i współpracy w grupie ,
• rozwijamy sprawności umysłowe ; zabawy doskonalące pamięć, krzyżówki, rebusy, łamigłówki, gry logiczne, puzzle, mozaika, kalambury, quizy,
• kształtujemy poczucie odpowiedzialności za własne zachowanie, szacunek dla przyjętych norm współżycia w grupie, szacunek do przedmiotów,
• kształtujemy wrażliwość estetyczną

 


 

 

 

 

 

  

 

 


 

Nasze gazetki

y>