Rada Rodziców


 


 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/18

 

Monika Stasiak przewodnicząca

Małgorzta Pusa - zastępca

Barbara Skowrońska - skarbnik

 Mariola Trymers - sekretarz

 


 

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/20  od rodziny:

 

 * 30 zł - gdy do szkoły uczęszcza jedno dziecko

 

 * 50 zł  - gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko

 

 


 

y>