Plan lekcji


 

  


 

Plan lekcji

obowiązujący od 12.09.2016

 

 


 

Oddział przedszkolny          

 

           
           
           
           
           
           
           

 


 

Klasa I

 

  Poniedziałek       Wtorek          Środa        Czwartek        Piątek
8:00-8:45  ed wczes 
 ed wczes  ed wczes ed wczes religia
8:50-9:35 ed wczes
ed wczes   j.angielski ed wczes ed wczes
9:45-10:30 ed wczes ed wczes ed wczes    ed wczes   ed wczes
10:45-11:25 j.angielski 
religia  
ed wczes 
ed wczes ed wczes  
11:50-12:35   ed wczes   ed wczes     

 


 

Klasa II

                    

  

  Poniedziałek      Wtorek        Środa        Czwartek        Piątek   
8:00-8:45 j.angielski  ed wczes  ed wczes ed wczes ed wczes
8:50-9:35 zaj.komputer ed wczes   ed wczes
ed wczes ed wczes
9:45-10:30 ed wczes ed wczes
ed wczes  ed wczes religia
10:45-11:25 ed wczes ed wczes  ed wczes ed wczes
ed wczes 
11:50-12:35 ed wczes   j.angielski religia
 

 


 

Klasa III

  

  Poniedziałek      Wtorek        Środa        Czwartek     Piątek    
8:00-8:45 ed wczes  ed wczes  ed wczes religia ed wczes
8:50-9:35 ed wczes
ed wczes   ed wczes zaj.komputer ed wczes
9:45-10:30 ed wczes religia j.angielski
ed wczes ed wczes
10:45-11:25 ed wczes ed wczes  ed wczes ed wczes ed wczes 
11:50-12:35 j.angielski   ed wczes ed wczes   

 

 


 

Klasa IV

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-8:45 j.polski zaj.komputerowe przyroda matematyka j.polski
8:50-9:35 j.niemiecki matematyka matematyka przyroda religia
9:45-10:30 w-f w-f w-f religia j.angielski
10:45-11:25  matematyka j.angielski j.polski j.polski przyroda
11:50-12:35  historia j.polski j.niemiecki j.angielski  
12:45-13:30 zaj.techniczne muzyka plastyka w-f  
13:35-14:20   CHÓR   godz.wych.
 
14:25-15:10   CHÓR   SKS  

                            

 

 


 

Klasa V

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piatek
8:00-8:45 matematyka 
w-f
matematyka matematyka matematyka
8:50-9:35 w-f  zaj.komputerowe przyroda 
religia j.angielski
9:45-10:30 j.polski  matematyka j.polski przyroda
j.polski
10:40-11:25 j.niemiecki muzyka  w-f j.angielski
religia
11:50-12:35 zaj.techniczne
j.angielski
plastyka  w-f przyroda
12:45-13:30 historia
j.polski  j.niemiecki
j.polski   
13:35-14:20   CHÓR    godz.wych.  
14:25-15:10   CHÓR   
SKS
 

 


 

Klasa VI

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-8:45 w-f  matematyka matematyka przyroda j.angielski
8:50-9:35  j.polski  w-f zaj.komputer  matematyka j.polski
9:45-10:30  j.niemiecki j.angielski przyroda j.polski przyroda
10:45-11:25 godz. wych. j.polski j.niemiecki  religia w-f
11:50-12:35 matematyka muzyka j.polski historia j.polski
12:45-13:30  plastyka religia  zaj.techniczne j.angielski  zdw j.pol
13:35-14:20   historia    w-f  
14:25-15:10     CHÓR